Nordic Conference - PRAHA | 21. – 22.9.2024

$ 575.00

První konference funkcní a personalizované medicíny v Ceské republice. na které vystoupí ceští i zahranicní odborníci funkcní a integrativní medicíny - MUDr. Iva Zdražilová, Umahro Cadogan FN, MUDr. Katerina Fialová, Graeme Jones FN, MUDr. Tereza Cerná, Mgr. Eva Hájková, Katerina Boesenberg ND.

 NORDIC CONFERENCE
GIT – IMUNITA – HORMONY - TOXINY | 21. - 22. zárí 2024 | PRAGUE
 
Využijte zvýhodnené ceny do 31.5.2024

  
Nenechte si ujÍt tuto jedineCnou prÍležitost a pripojte se k nám na dvoudennÍ vzdelávacÍ akci zamerenou na podporu zdravotnÍku a terapeutu v oblasti personalizované zdravotnÍ péCe.

Naše zdraví se rídí složitými interakcemi nejen mezi našimi geny, mikrobiomem, hormony a dalšÍmi endogennÍmi mechanismy, ale zároven i prostredÍm, kterému jsme byli a jsme vystaveni. Prijdte si poslechnout prednášky odbornÍku specializujÍcÍch se na problematiku zažÍvánÍ, imunitnÍho systému, hormonálnÍho zdravÍ, hormonálnÍho zdravÍ a mykotoxinu a polutantu, která bude osvetlena optikou vedeckého pokroku, funkCnÍch a genetických testu a klinických aplikacÍ.

Nekteré prednášky budou obsahovat informace o genetice a jejÍm vlivu na naše zdravÍ. Absolvovali jste náš certifikaCnÍ kurz dnalife?
Pokud ne, doporuCujeme zvolit možnost registrace, která zahrnuje prÍstup k našemu online školenÍ a testum. Pro registraci kliknete ZDE.


OUR SPEAKERS/rECNÍCI

MUDr. Iva Zdražilová, funkCnÍ lékarka
MUDr. Katerina Fialová, integrativnÍ lékarka
Umahro Cadogan FN, odbornÍk na funkCnÍ medicÍnu se specializacÍ na nutrigenomiku
Graeme Jones FN, odbornÍk na funkCnÍ medicÍnu
MUDr. Tereza Cerná, funkCnÍ lékarka
Mgr. Eva Hájková, EPH, MBA
Katerina Boesenberg ND, klinická naturopatka, nutriCnÍ terapeutka


PRACTICAL/PRAKTICKé INFORMACE

Datum a Casy:

  • 21. zárÍ 2024 (09:00 - 17:30)

  • 22. zárÍ 2024 (09:00 - 17:30)


MÍsto konánÍ:
Praha

DalšÍ informace zÍskáte na adrese events@nordicgroup.eu 

Now Loading